Home » about Us » Mission Vision Values

Mission Vision Values

tabletopschool.eu

Making learning more effective, interactive, and better value.

[nederlands/dutch]
“Ik geloof werkelijk in een team waar verschil in talent mag bestaan, dat een systeem met informeel leren omarmt en waar men elkaar support. Dit team zal sterk zijn en goed weten wat moet gebeuren, in iedere situatie.”

Ik heb gewerkt met multinationals, met MKB bedrijven en een aantal scholen en instituten en kan mij verbinden met elk bedrijfsproces.

“Ik zie een klas waar mensen samenwerken en met elkaar kennis delen, en zij worden ondersteund door hun leerkrachten. Ik zie een team dat respect heeft voor elkaars talenten en eigenaardigheden. Zij begrijpen ieders rol en respecteren en supporten elkaar. Zij zullen klaar zijn voor nieuwe manieren van samenwerking en zullen nieuwe manieren vinden voor hun ondernemingen”.

Hubert Gabel, eigenaar

Making learning more effective, interactive, and better value.

[english]
“I really believe in a team which allows differentiation in skills, applies a system of informal learning and where people support each other. This team will be a strong team and knows exactly what to do, no matter what situations it encounters.”

I have worked with multinational companies, SME companies and a number of schools and educational institutions and can relate to all their business processes.

“I see a classroom where people are working together and share their knowledge, and they are supported by their teachers.I see a team, being respectful towards each individuals talents and shortcomings. They understand their role and respect and support each other. They will be ready for new ways of cooperation and find new methods of running their businesses”.

Hubert Gabel, owner