Home » about Us

about Us

Welkomtabletopschool.eu

tabletopschool.eu is ontstaan door en vanuit betrokken ouders.

Tijdens een ouderavond vraagt het pilot team om hulp en ondersteuning door ouders. Er zijn ook aan de kant van de ouders veel vragen die nog niet beantwoord kunnen worden door het team. Al snel volgt de eerste bijeenkomst en een vruchtbare samenwerking komt van de grond.

Nu zijn we een aantal maanden verder en eigen professionele kennis en ervaring op gebied van onderwijs, coaching, ICT helpt teams verder in hun zoeken naar aansluiting met de Nieuwe Werkelijkheid.

Docent 2.3!

Scholen zoeken in toenemende mate mate aansluiting op nieuwe trends en ontwikkelingen. Wij onderscheiden de fasen die school en docenten team doorloopt. Met de werktitel Docent 2.3! geven wij aan welke fasen doorlopen worden vanaf het moment dat iPad of Tablet geleverd is. Afhankelijk van leiderschap, persoonlijke interesse, affiniteit en andere menselijke factoren die bij een Docent horen, wordt dit traject traag of juist heel snel doorlopen. Als individu. Of als team.

Garantie

Met ons programma stimuleren wij een platform waarbinnen het gewoon is dat binnen het team zaken bespreekbaar zijn. Dat je mag falen of het niet weten, en dat er een vertrouwen ontstaat waarbinnen kennis en ervaring gedeeld wordt. Maar vooral dat er aansluiting is met de Nieuwe Werkelijkheid. Dat trends herkend en op waarde voor uw team ingeschat worden. Gegarandeerd.

Duurzaam

ICT en Docenten zijn twee verschillende werelden. Wij brengen die dichter tot elkaar zodat de Docent zijn/haar talenten op onderwijskundig gebied kan blijven inzetten, de ICT de Docent niet in de weg zit maar juist ondersteund. En dat de leerling begeleid wordt volgens het curriculum van uw school en klaar is om wijs de maatschappij in te stappen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Ook als u versplinterde initiatieven wilt bundelen binnen uw scholengroep, federatie of stichting kunnen wij u prima ondersteunen in uw doelstellingen. Duurzaam.

Hubert Gabel
Eigenaar en Implementatie specialist
hubert@tabletopschool.eu

Welcome

tabletop school originates with involved and somewhat concerned parents. Confronted with failing ICT projects at school.

Our professional experiences are succesfully applied to support schools in their ICT ambitions with professional implementation consultancy, training and support.

Teacher 2.3!

a growing number of educational institutions do not want to miss new trends and developments. We distinguish the phases schools and teams need to pass to reach the new level. The draft name is Teacher 2.3! With this program we disinguish each phase as of the moment the iPad or Tablet has been delivered. Highly depending on leadership, cost, effectiveness And all human aspects belonging to a teacher. The phases must pass in order to be successfully. Individually, land as a team.

Guaranteed

Our curriculum creates a platform in which your team can explore, develop, discuss freely. An individual might not have all the answers, the team however does. WitI supporting informal learning strategies  and others, knowledge, best practice and experience is shared. Trends and developments are recognised and valued for your team. Customised by default.

Durable

We bring Teacher and ICT closer to each other. Teachers talent is to teach skills and knowledge. We make sure ICTwil not hinder Teacher and instead support him/her in this task.the student will be supported to finish school and be prepared to the New Reality.

Fill in your contact details and will will contact you.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*