Home » tabletopschool-nl » Informeel Leren

Informeel Leren

Informeel leren?

Ervaring vanuit het bedrijfsleven kan niet zonder meer geplot worden op de school leer methoden. Uit Europees onderzoek blijkt dat Informeel Leren uiterst effectief kan zijn om uw resultaten te vergroten. Wij zijn ervaren in het gericht toepassen van informeel leren op werkplekken en in klassituaties.
Met deze quickscan kunt u inzicht krijgen in de mate waarin uw medewerkers in staat zijn om van elkaar te leren. Vraag ons advies.

Wat is informeel leren?

Met informeel leren wordt het spontane, natuurlijke leren bedoeld wat vaak onbewust, als ‘vanzelf’ gebeurt, overal waar mensen individueel en collectief ervaringen en kennis opdoen, gedurende het hele leven.

Informeel leren op de werkplek is vooral leren over en van het werk door dat werk in de praktijk uit te voeren. Pas als kennis en vaardigheden aan de praktijk worden gekoppeld, krijgen ze betekenis.

Informeel leren is misschien wel zó vanzelfsprekend, dat het niet eenvoudig wordt herkend en op het werk vooral als een bijproduct van dat werk wordt gezien.

De ervaring die mensen opdoen op de werkplek door het ‘doen’ van het werk en door fouten te maken of dingen uit te proberen is van grote waarde. Naast de kennisverrijking levert informeel leren direct een positieve bijdrage aan het primaire proces van de organisatie. Werknemers hoeven namelijk in veel mindere mate deel te nemen aan opleidingstrajecten buiten de deur en daarmee worden verletkosten bespaard. Uit wetenschappelijk onderzoek naar informeel leren blijkt bovendien dat de kennistransfer en de effectiviteit veel hoger is. Ook zijn medewerkers vaak beter gemotiveerd, omdat informeel leren grotendeels in de vertrouwde omgeving plaatsvindt en aansluit bij hun bestaande kennis en ervaring.

Waarom informeel leren?

Uit onderzoek van het ROA, het Researchinstituut voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht, blijkt dat het leerproces van werknemers voor 94% bestaat uit het zogenaamde informeel leren.

Als informeel leren zoveel waarde heeft lijkt het zinvol om de organisatie zo in te richten dat informeel leren wordt bevorderd (gefaciliteerd, gestimuleerd en gevalideerd).

 

U vraagt zich misschien af
Wordt er informeel geleerd (in mijn organisatie of op mijn werkplek/ klasselokalen)?
Is de werkplek/ klas ingericht voor informeel leren?

Download deze Quickscan en vul hem in. Na het invullen van de vragen wordt de status van uw organisatie grafisch weergegeven zodat u goed inzicht verkrijgt.
PILIP-QuickScan_nl-BE

Vraag ons advies over de interpretatie van deze quickscan en wat u met het resultaat kunt doen:
e-mail: informallearning@tabletopschool.eu

Informeel Leren

Informeel Leren – Het Model: Structuur, Cultuur, Collectief, Individu en de Trigger