Home » tablet » Nederlands » Chouette!!!

Chouette!!!

Taal is een mooi ding, zeker als je met meer talen dan je moerstaal iets wilt doen in het onderwijs. Want hoe maak je de betekenis van een woord duidelijk? Of, hoe maak je een nieuw woord eigen?

Taalvaardigheden
Woordjes leren of woordjes stampen is een bekende methode. Dat het lang niet voor iedereen een effectieve manier is, is bekend en bewezen. Een andere methode is Internationaliseren en met kostbare en waardevolle uitwisseling programma’s wordt dit door veel scholen met wisselend succes uitgevoerd. Taalvaardigheden op doen is wellicht wat beperkt doordat de groepen met elkaar gewoon de eigen taal blijven spreken. Als au pair in een ander land heb je dan weer het voorrecht dat je nog al eens gedwongen wordt om in de nieuwe taal te speken, lezen en wellicht ook te denken! Al is deze methode en activiteit lang niet voor iedereen weggelegd of geschikt.

Chouette!!

Geschikte App
In vernieuwend onderwijs land wordt immer gezocht naar de heilige graal om de taal zo goed en effectief mogelijk over te brengen. En we zijn met velen op zoek naar de beste en meest geschikte app daarvoor. De één gebruikt “wrts.nl”, een ander houdt het op een versie van “teach.nl”, weer een ander zet augmented reality technieken in of probeert er een game omheen te bouwen, of gebruikt gewoon een boek, pen en papier. Nog weer andere methoden zijn bv “vocaroo.com/”, “voki.com”, “voicethread.com‎”. Onze uitgevers zijn inmiddels ook hard aan de weg aan het timmeren om de Apps-boot niet te missen en de verandering bij te blijven.

Internationalisering
Tijdens één van de cursussen die ik geef komt Internationalisering ter sprake. En omdat ik een uitgebreid netwerk aan contacten in het buitenland heb, stel ik voor om te bemiddelen. De wens is Franse kinderen met behulp van Engels als intermediair te koppelen aan een Nederlandse klas. Ervaring van de docent is dat Franse scholen terughoudend kunnen zijn (zolang Parijs geen opdracht geeft), contact verwaterd, of dat de perceptie van een project anders is dan haar eigen perceptie. M’enfin, eerste contact gelegd, eerste reactie is bijzonder positief. Contact via tussenpersoon met lokale schooldirecteur wordt doorslaggevend en blijkt na wat e-mail verkeer om uitleg uiterst positief. Met de vraag om een project beschrijving en de toezegging dat na overleg het project in september al van start kan gaan is dit contact bijzonder vruchtbaar.

Chouette!!!
In de conversatie komt op een bepaald moment uit Frankrijk een reactie op een e-mail terug met als volledige inhoud ‘Chouette!!!’. Interessant, denk ik nog, dit woord ken ik nog niet.
Omdat ik nogal handig ben met Google zoeken, zet ik haar servers aan het werk. En met Google Translate kom ik al snel op ‘uil’. Hmmmm. Denk dan gelijk weer aan de vergadering waarin bezorgde docente Engels wanhopig ter sprake brengt dat de iPad en Netbook kiddies Google Translate aanzetten! Vreselijk!
Omdat de reactie ‘uil’ mij verbaasd (uil in de zin van uilskuiken, niet zo slim., sufferd) begin ik te twijfelen of dit wel goed gaat. Hmmmm, opnieuw. Toch maar even gebeld met schrijfster in Frankrijk en opgebiecht dat Google Translate mij in de steek laat of dat ik het niet goed begrijp? Haha, er zijn dus meer betekenissen dan dat Google zich op dit moment herinnert. En als ik dan achteraf alsnog meer woordenboeken of woordenboeken sites raadpleeg kom ik er zelf ook achter.

Google Translate
Haaa, denk ik dan, het klopt dus toch! Onderwijzers geven terecht aan dat Google Translate niet voldoende is voor taalonderwijs! Dus, als u onderwijst met iPad, Tablet of Windows in de klas, u kunt u er niet vanaf maken door ff snel de kinderen te helpen aan de url voor Google Translate!
Kijk bijvoorbeeld naar deze van MijnWoordenBoek en u ziet dat er al veel meer mogelijkheden tussen zitten

 

Welke urls kent u of gebruikt u, naast die van google om vertalen te stimuleren?